เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

โปรดอ่านเงื่อนไขในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา

  1. การใช้งานเว็บไซต์

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในแบบส่วนตัว และไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  1. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของร้านค้าออนไลน์ของเรา และได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

  1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ และรูปภาพสินค้าที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา หากผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับไม่ตรงกับคำอธิบายหรือรูปภาพในเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราทันทีเพื่อนัดหมายการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

  1. การชำระเงินและการจัดส่ง

บริษัทฯ รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต, Apple Pay และ PayPal คำสั่งซื้อทั้งหมดจะดำเนินการภายใน 1-2 วันทำการ ค่าจัดส่งและเวลาการจัดส่งจะแตกต่างกันไปตามสถานที่และวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายการจัดส่งของเรา

  1. การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของเรา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคืนหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของเรา

  1. วงเงินจำกัดความรับผิด

ร้านค้าออนไลน์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเรา ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจรวมถึงค่าเสียหายตรง, ทางอ้อม, ค่าเสียหายเพิ่มเติม, การลงโทษ และความเสียหายที่เกิดขึ้นตามตัวสินค้าที่ถูกซื้อไปในทุกกรณี ความรับผิดชอบของเราจะไม่เกินจำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

  1. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องร้านค้าออนไลน์ของเรา และบริษัทในเครือ ผู้บริหาร ตัวแทน และพนักงานจากความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเรา รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสม อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเรา

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ร้านค้าออนไลน์ของเราจดทะเบียน และตีความตามกฎหมายเหล่านี้

  1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการใหม่

  1. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ info@fight.shop